برند کمپرسورهوا elgi

نمایندگی آرکا هواساز خاورمیانه

برند Egli

کمپرسور هوا

آدرس : تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان رودکی جنب بانک سپه – پلاک 226 – ساختمان ایرمیکر طبقه 2 شرکت آرکاهواسازخاورمیانه

Control

آرکا هوا ساز خاورمیانه

کمپرسور هوا

چرا آرکا هواساز؟

با بیش از 24 سال سابقه، دانش خود را در تحقیق و توسعه راه حل‌های فناوری برای طراحی پروژه سرمایه گذاری می کند. منشأ تخصص آن به تجربیات خود در زمینه کمپرسور هوا و ترکیب دانش فنی و خواسته های معماری باز می گردد.تحقیقات داخلی در مورد محصول و ویژگی‌های آن با دقت لازم انجام شده و هدف آن پشتیبانی از طریق ساده سازی، نصب سریع و بهره برداری تضمین شده است. اجرای پروژه های مختلف و برتر در کشور و همکاری با افراد شاخص و آشنایی با دیدگاه و نظرات آنان، تجربه ارزشمندیست که به ما در این مسیر کمک شایانی کرده است.

 طراحی

با توانایی های گروه فنی و مهندسی آرکا هواساز  در  محصولات سفارشی، طراحان از آزادی در سبک و ترکیب محصولات برخوردار می شوند که دسترسی به فضای ایده آل و ایده های مختلفی را امکان مانند ویلا ها ، مجتمع های تجاری و اداری می بخشد.

 امنیت

آرکا هواساز، با رعایت استانداردهای بین‌المللی ، به دنبال تولید محصولات با کیفیت و ایمنی بالاست. برای اطمینان از انطباق با شرایط خاص، محاسبات دقیقی انجام می‌شود و آزمایش‌های کیفیتی در هر مرحله صورت می‌گیرد و این اطمینان را به کارفرمایان هدیه میدهیم

 کیفیت

محصولات آرکا هواساز با فرآیند مهندسی دقیق آماده می شود که این فرآیند شامل مواردی مانند: مهارت یک استادکار در طراحی و اجرا، استفاده از فن آوری روز و برترین ماشین آلات حوزه صنعت، نوآوری و پایداری در کنترل کیفیت می‌باشد.

 سفارشی سازی

شرکت آرکا هواساز خاورمیانه در مرحله اول به درک و در مرحله دوم به کیفیت اعتقاد دارد. جدای از موارد موجود در فروشگاه، ما به سرعت نسبت به تهیه مدل سازی اولیه و ارائه خدمات مورد نیاز در پروژه های خاص مشتریان اقدام می کنیم.

محصولات آرکا هواساز

الماس خاورمیانه 

در پایان ، مشتریان همیشه کسانی هستند که تاریخچه و موفقیت یک شرکت را ایجاد می کنند و آرکا هواساز این آینده روشن را از همکاری با مشتریان برجسته و همراهی آنان داشته است: البته همراهی یک پروژه نه فقط جهت تهیه محصولات بلکه یک امتداد و همراهی از تولد یک پروژه و… این بزرگترین رضایت است!

کمپرسور هوا

اسکرو و Oil Free و کامپک 

نمایندگی انحصاری شرکت KTC ایتالیا : ارائه کننده انواع کمپرسور

ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﺼـﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت KTC ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﮕﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد KTC در دﻧﯿﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺮو ﺗﺨﺼــــــﺺ دارد و ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.